Joyful

”Örüljetek az Úrban mindenkor; ismét mondom, örüljetek!”
Filippi 4 : 4

Mission Possible

“Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít.”
Filippi 4 : 13

Thank You!

“Minden helyzetben adjatok hálát Istennek — mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézusban.”
1 Tesszhalonika 5 : 18

Connection

“Szüntelen imádkozzatok.”
1 Tesszhalonika 5 : 17

Eternal Love

“Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?”
Róma 8 : 28b

Filled with Joy

“…az Úrnak öröme a ti erősségtek.”
Nehémiás 8 : 10b

Megnézem a többi családot is: