Firm

“Mélyen gyökerezzetek bele Krisztusba — ő legyen az a szilárd alap, amelyre az életetek felépül! Erősödjön meg a benne való hitetek, és mindenben
szüntelen adjatok hálát Istennek…”
Kolossé 2 : 7a

Solid

“A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel!”
Filippi 4 : 5

Brave

“Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.”
Filipp 4 : 6 – 7

Courageous

“Azokon a dolgokon gondolkodjatok, amik igazak, dicséretre méltók, igazságosak, tisztességesek, szépek, tiszteletre méltók, kiválók és dicséretesek.”
Filippi 4 : 8

Strong

“Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Ne félj, és ne rettegj, mert veled van Istened, az ÚR, mindenütt, amerre csak jársz.”
Józsué 1 : 9

Massive

“Az Isten által vetett szilárd alap azonban megáll, amelynek a pecsétje ez: “Ismeri az Úr az övéit, és hagyja el a gonoszt mindenki, aki az Úr nevét vallja!”
2 Timótheus 2 : 19

Megnézem a többi családot is: